Overzicht van het onderwerp

 • Stap 1 Installatieconcept(en) bepalen standaard woning

  Installatieconcept(en) bepalen standaard woning

  Bouwer of installateur levert bouwkundig model standaard woning (Revit of IFC))

  -          Rensa maakt basis transmissieberekening

  -          Rensa geeft kentallen m.b.t comfort, energieverbruik en installatiekosten per concept op basis waarvan een (of meerdere) installatie concepten bepaald kunnen worden


  • Stap 2 Enginering per installatieconcept

   Bouwer of installateur bepaald gewenst tapwater comfort

   • Rensa maakt EPC berekening per oriëntatie
   • Rensa moduleert ventilatiesysteem
    Opstellen ventilatiebalans berekening 
    Bepalen kanalenloop in overleg met constructeur  
    Uitvoeren kanaalberekening 
    Detailenginering incl. actuele artikelnummers  
   • Rensa moduleert opwekkingssysteem 
    Selectie technische installatie (op basis van tapwater + verwarming behoefte)
    Detail enginering van de technische ruimtes incl. actuele artikelnummers
   • Rensa moduleert afgiftesysteem + drinkwaterleidingen
    Uitvoeren leidingberekeningen 
    Leidingloop tot muurmontage plaat drinkwater, tot verdeler verwarming  
   • Rensa  moduleert VWA +HWA (riool tracé)
    Opstellen rioleringsberekening 
    Bepalen leidingsloop in overleg met constructeur 

   • Stap 3 Onderhoud installatie model

    -          Rensa update installatie artikelen in het model

    -          Rensa past laatste beschikbare technieken/producten toe voor optimalisatie model


    • Herberekening voor realisatie

      (Bouwer of installateur levert aangepast bouwkundig model standaard woning (Revit of IFC))

     • Rensa past kanaal en leidingloop aan naar specifiek uitvoeringsvorm.
     • Rensa maakt herberekening  :
      EPC
      Transmissie
      Ventilatie
      Kanaal en leidingberekening
      Rioleringsberekening
     • Rensa levert werktekeningen
      DWG met inmeet afstanden in overleg met installateur  
      Verlegtekening vloerverwarming (niet in Revit)  
      Sanitair montage tekening (niet in Revit)